sla menu over

Scriba

Bea Engelsman, scriba

Voorzitter kernraad

Nanno Vlaanderen, Vormeing en toerusting

Zaalverhuur

Beheerder

Foto van Bert Groothuis, Beheerder/kerkrentmeester

Cantor-organist

Kees Hanegraaff, cantor-organist

Predikant

Gerrit Olsman, predikant

Kerkelijkwerker

Anne van Leeuwen, kerkelijk werker

Pastoraat

Herman Hoeke, pastoraat

Jeugd

Marco van Amstel, jeugdouderling

Vorming & Toerusting

Nanno Vlaanderen, Vormeing en toerusting

Kerkrentmeesters

Webmaster

Beamerteam