sla menu over

Scriba

Bea Engelsman, scriba

Voorzitter kerkeraad

Wim Koedijk, voorzitter kerkeraad

Beheerder/zaalverhuur

Cantor-organist

Kees Hanegraaff, cantor-organist

Predikant

Gerrit Olsman, predikant

Kerkelijkwerker

Anne van Leeuwen, kerkelijk werker

Pastoraat

Herman Hoeke, pastoraat

Diaconie

Nel Koster, diaconie

Jeugd

Marco van Amstel, jeugdouderling

Vorming & Toerusting

Nanno Vlaanderen, Vormeing en toerusting

Kerkrentmeesters

Eredienst & Liturgie

  •  
  •  
  •  

Webmaster

Beamerteam