sla menu over

De Open Hof dateert uit 1971. Hervormden en Gereformeerden gingen er vanaf het begin ‘Samen Op Weg’. Dit was voor die tijd tamelijk uniek en in de pers werd hier veel aandacht aan besteed. Midden jaren tachtig was de samenwerking zover dat er in de praktijk sprake was van een echt federatieve gemeente.

Het gebouw onderging in de loop der jaren verschillende aanpassingen. In eerste instantie kwamen er aparte ruimten voor de jongeren bij. In 1994 werd de kerkzaal vergroot en verhoogd tot een lichte ruimte, met een goede akoestiek. Tot slot werd in november 1997, met de ingebruikneming van het nieuwe Nijsse-orgel, de kroon op al dit werk gezet.

Sinds 1 mei 2004 is De Open Hof, samen met andere wijkgemeenten in Soest, verenigd tot de Protestantse Kerk Nederland.