sla menu over

Alle ouderlingen, diakenen en predikant vormen samen de kerkenraad. Met uitzondering van de voorzitter en scriba maken ze allen ook deel uit van een werkgroep.
In onderstaande werkgroepen wordt het beleid voorbereid en uitgevoerd. In elke werkgroep hebben ook gemeenteleden zitting:

De gemeente komt regelmatig bijeen om te praten over het door de werkgroepen gedane werk en denkt mee over het te volgen beleid. De kerkenraad ziet er op toe dat de werkgroepen zich houden aan het vastgestelde beleid.