sla menu over

Zondagsbrief

Kies de gewenste zondagsbrief in de lijst hieronder om te lezen


Kopij voor de zondagsbrief kunt u sturen naar  de scriba

Rond de Hof

Kies de gewenste Rond de Hof in de lijst hieronder om te leze


De volgende ‘Rond de Hof’ komt uit op 25 maart. Kopij kunt u inleveren tot donderdag 19 april 08.00 uur:  ronddehof@deopenhofsoest.nl