sla menu over

Als wijkgemeente 'De Open Hof' zijn wij deel van Gods volk onderweg. We willen luisteren en leren van de Schriften en een veelkleurig, levende en levendige gemeenschap vormen, door samen te zoeken naar Gods bedoeling met deze wereld.

We willen een open leergemeenschap zijn door dialoog en communicatie.

We willen bouwen aan een huis, waar de boodschap van de bijbel inspirerend en verbonden met de actualiteit van het menselijk bestaan ter sprake komt.

De dienst aan God, elkaar, anderen en de samenleving is nauw met elkaar verbonden. Een huis waar mensen het licht van warmte, hartelijkheid en meeleven vinden. Dat betekent dat in 'De Open Hof' iedereen zich thuis mag voelen. Ouderen en jongeren met hun vragen en antwoorden, met hun talenten en zwakheden, met hun, ervaringen en tradities, hun idealen en verhalen die zij met zich meedragen.