sla menu over

Contactgegevens:

Nel Koster
 06 - 43 13 31 09
 diaconie@deopenhofsoest.nl

Diaconaat is de roeping van een christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor vergeten of veronachtzaamde (groepen van) mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn, en ook voor de toestanden in de maatschappij, die dit veroorzaken of nog verergeren.

Het diaconale doel is samen met hen, als bondgenoot en als gelijkwaardige, deze verdrukking en knelsituaties te bestrijden. Samen hopen wij de gemeente en de gemeenschap bewust te maken van deze knelpunten. Diaconaat is een taak van de hele gemeente waarbij het aan de diakenen is de gemeente bewust te maken van haar verantwoordelijkheden in deze, en zo stimulerend te werken bij het tot stand komen van discussie en activiteiten. Ultiem doel is het bestrijden van alle wantoestanden en ongelijkheid in de wereld.

De dienst van de diakenen begint in de zondagse eredienst bij de viering van de maaltijd van de Heer. De diaconie staat borg voor de viering van de maaltijd van de Heer en de dienst aan de samenleving.

God, zegen ons met onrust over al te gemakkelijke oplossingen en bemoedig ons om te doen wat goed is voor Uw wereld.
God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, zodat wij ons bekommeren om diegenen die te kort komen.
God, zegen ons met tranen te plengen voor hen die lijden, zodat wij onze ogen niet sluiten voor wat er in Uw wereld misgaat.
En God, zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat wij een verschil kunnen maken in deze wereld. Zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
De diaconie

De werkgroep diaconie bestaat uit:

  • Albertus Buurma
  • Eefje Bakker
  • Gerrit Bons
  • Corrien Buurma
  • Els Hoekstra
  • Nel Koster
  • Sera Willemsen
  • Gert Bouwman

Als enthousiast en betrokken team blijven we altijd op zoek naar versterking. Lijkt het u wat? Spreek ons dan eens aan voor meer informatie!