sla menu over

Omzien naar elkaar en waar nodig bieden van diaconale hulp.

”Waarom doet u dit?” vraagt een mevrouw, met wie ik wekelijks tracht enige orde te scheppen in een wanordelijke papierwinkel. Ik denk maar niet aan het dweilen met de kraan open en soortgelijke ontmoedigende gedachten. Ook komt niet meteen Christus of Jezus om de hoek kijken. Wel: ik word er blij van andere mensen te helpen, het geeft me voldoening, misschien wel het ouderwetse woord “roeping”? Is dit diaconie?

Bovenstaande vragen worden vaker gesteld, als je zegt, dat je diaken bent in de kerk en meestal is het antwoord iets dergelijks als “de handen en voeten van de kerk, laten zien wat nodig is, een soort maatschappelijk werk”. Ja meer dan een zondagse collectezak, gelukkig wel. Het meest zichtbaar is natuurlijk de jaarlijkse Bazaar en kledingbeurs, bekend in heel Soest, getuige de drommen mensen die de deur om negen uur al in willen. Het wordt wat lastiger om dan te vertellen dat dit alles bestemd is voor het Jaarproject. Dat dit ieder jaar gekozen wordt om het missionaire bezig zijn van de kerk duidelijk zichtbaar te maken. Dit jaar 2016 voor Villa Vrede in Utrecht en het Transithuis in Groningen, beide activiteiten t.b.v. vluchtelingen.

Om een kleine indruk te geven van de activiteiten het jaar door:

  • De maandelijkse inzameling voor de voedselbank en het passantenverblijf in Amersfoort is natuurlijk zeer zichtbaar, zeker als de kerkgangers zondag ’s morgens met een volle boodschappentas te zien zeulen richting kerk.
  • De jaarlijkse kerstpakkettenactie en zomers de zomeractie: met de kerst, waarbij mensen met een smalle beurs een doos levensmiddelen krijgen met een envelop met inhoud, afhankelijk van het aantal mensen in een gezin. Zomers bij diezelfde gezinnen een cadeaubon voor de kinderen om een activiteit te ondernemen, zoals een dagje dierentuin of Funcity in Amersfoort of een dagje zwemmen of naar de bioscoop.
  • Een High Tea in de zomermaanden voor jong en oud, vooral om de lange zomervakantie wat te doorbreken.
  • Natuurlijk is zeer in het oog springend de vastenpot en alle activiteiten in de veertigentijd voor Pasen. De financiële bijdrage in deze pot is dit jaar voor het straatpastoraat in Amersfoort. De inhoud van de adventpot is bestemd voor de kerstpakkettenactie.
  • Twee keer per jaar wordt een Diaconale Doe Dag georganiseerd met de andere wijken samen met de stichting Present U verlaat de website van De Open Hof
  • Verschillende activiteiten door het jaar heen worden samen met het Voedselruilhuis U verlaat de website van De Open Hof in het Smitsveen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een interculturele activiteitendag en activiteiten rond kerst en Oudjaarsdag.
  • Op 20 juni 2016 is de internationale Wereld vluchtelingendag U verlaat de website van De Open Hof en ook daar wordt aandacht aan geschonken.
  • In het najaar is de bazaar en de kledingbeurs een activiteit, die al jaren plaats vindt, de opbrengst komt ten goede van het Jaarproject
  • De zondagse diaconiecollecte is (ongeveer) maandelijks bestemd voor het Jaarproject, een paar keer per jaar voor een Eigen Doel of mooie werelddiaconaat-projecten van Kerk in Actie  . De overige weken voor ‘hulpvragen’(werk in stilte, dus), want in ons welvarende land zijn die er ook; die worden niet minder maar méér!

Deze opsomming is zeker niet volledig, volgt u de aankondigingen in RonddeHof of de Zondagsbrief.
Zoals u ziet is diaconie meer dan een collectezak en mede zorg dragen voor het avondmaal. Diaconie is de hulpvraag oppakken, die op ons afkomt: soms zeer onregelmatig, soms bijna wekelijks. Diaken ben je niet alleen op zondag, maar alle dagen van de week.

Een hartelijke groet vanuit de diaconie (bereikbaar  06 - 43 13 31 09 of  nelkoster@planet.nl)