sla menu over

Omzien naar de ander:een diaconaal inloophuis

Kerkelijk Soest koestert al jaren een droom die misschien dit jaar al werkelijkheid wordt: een inloophuis. Naar het voorbeeld van dorpen en steden elders in het land kan zo’n inloophuis een nieuwe plek worden waar iedereen, ongeacht geloof of culturele achtergrond, terecht kan in een sfeer van gastvrijheid en gelijkwaardigheid. Ontmoeting, praktische hulp, geestelijke zorg, steun aan wie niet mee kan komen in de samenleving, het bevorderen van gemeenschap tussen mensen, dat zijn de belangrijke ingrediënten van zo’n inloophuis.

De diaconieën van vijf geloofsgemeenschappen in Soest bereiden momenteel plannen voor om in Soest zo’n gezamenlijk inloophuis van de grond te krijgen. Streven is om dat in het najaar van 2015 te openen. In een volgende fase van het onderzoek wordt uitgebreid naar locatie en financiën gekeken; er wordt gewerkt aan profielschetsen voor de coördinator en vrijwilligers en een fondsenwerver, huisregels, inrichting. Als er overeenstemming met de kerken is wordt in een zo vroeg mogelijk stadium een coördinator aangesteld. Of deze een vrijwilliger wordt of een betaalde kracht wordt nog bezien. Naast de coördinator wordt het inloophuis gerund door een groep vrijwilligers.

Het initiatief om te komen tot een inloophuis komt van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Soest. Dat heeft in september vorig jaar opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Voorwaarde daarbij was dat samenwerking gezocht moet worden bij andere kerkgenootschappen. En dat is gelukt!

Behalve de protestantse kerken De Open Hof  ,de Oude Kerk  , de Emmakerk  , de Wilhelminakerk  en de Johanneskerk  werken nu ook de diaconieën van de volgende kerken mee: de Evangeliegemeente Soest  ,de Christengemeente Soest  , de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt  en de H. Martha en Mariaparochie  . Deze kerken werken al jaren samen in het Diaconaal Netwerk Soest . Een projectgroep van zeven mensen is aan de slag gegaan met een haalbaarheidsonderzoek en het resultaat is in één zin samen te vatten: ‘We kunnen haast niet wachten om ermee te beginnen’.

De diaconieën zien hiermee namelijk een nieuwe mogelijkheid om gestalte te geven aan een van de belangrijkste taken van der kek: omzien naar de medemens vanuit onbaatzuchtige liefde en het bieden van gastvrijheid aan de samenleving. Een oude, maar eigenlijk ook verrassend moderne visie! Aandacht voor de ander, toewijding, langdurig en trouw aanwezig zijn: dat is overal nodig, ook in Soest. Het kan nooit genoeg zijn!

De werkgroep heeft zijn licht opgestoken bij reeds bestaande inloophuizen en contact gehad met de gemeente Soest, welzijnsstichting Balans  , maatschappelijk werk Welzin  , Schuldhulpmaatje  , WijkbewonersTeam Smitsveen  en Stichting Welzijn Ouderen Soest  . Dat is vooral gedaan om te voorkomen dat er ‘dubbel werk’ wordt verricht. Verheugend is vast te stellen dat de reacties van deze ook belangrijke vormen van ondersteuning in de samenleving op de inloophuisplannen positief zijn en dat contacten op prijs worden gesteld.

Met dit artikel en volgende artikelen houden wij u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.
Projectgroep Inloophuis Soest: Sera Willemsen, Nel Koster, Adriaan Vonk, Ad van Overeem, Gijs Kuiper, Anton Simonis, Guus Kniest, Gerard Engel.