sla menu over

We steunen dit jaar twee projecten in Rwanda:

  • de organisatie Ceformi, een christelijke onderwijsinstelling die vakopleidingen biedt aan kansarme en kwetsbare jongeren.
  • de organisatie Mwana Ukundwa, die zich inzet voor weeskinderen.

Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid.
Om hier iets aan te doen biedt Ceformi vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Jongeren kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.
Zo’n 180 studenten ( 40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper.
De meeste jongeren vinden na de opleiding een passende baan. Bij CEFORMI is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden.
Hulp is in dit land hard nodig, een land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend.
Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken.

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda.
De organisatie zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing.
Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal zo’n 2400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
In 1995 werd het merendeel van de kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de meeste kinderen wees geworden door aids. Aidsvoorlichting is dan ook een belangrijke taak van de stichting. Er wordt voorlichting gegeven aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, aan districtsbestuurders en predikanten.
De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Regelmatig worden er seminars over allerlei thema’s georganiseerd.