sla menu over

Bloemen zijn geschikt om een diepere zin en beleving van de kerkelijke feestdagen tot uitdrukking te brengen.
Ook kunnen religieuze thema's aanschouwelijk gemaakt worden.
Bij Liturgisch bloemschikken is er een relatie met de liturgie, met het thema van de viering en de prediking.
Bij Symbolisch bloemschikken wordt het thema van de viering symbolisch weergegeven.
De werkgroep Liturgisch bloemschikken bestaat uit vijf gemeenteleden en werkt samen met de predikant voor de juiste afstemming van thema en de boodschap van de viering, in relatie tot het te maken bloemstuk.
Een bloemstuk wordt gemaakt bij de Veertigdagentijd, advent, Kerst, Pasen, Allerzielen, De laatste zondag van het kerkelijk jaar en speciale jubilea.
In toenemende mate wordt rondom of tijdens de viering uitleg en toelichting van het bloemstuk gegeven op de beamer.
Een wekelijks boeket wordt bij toerbeurt door een van de werkgroepleden verzorgd.


fruitschaal bloemen