sla menu over

Het geheel van vieren, gedenken, spreken, spelen, zingen, rituelen en gebaren in de vieringen wordt liturgie genoemd. Er is in De Open Hof een werkgroep Eredienst en Liturgie die zich bezighoudt met het vaststellen van de liturgie, met de predikant en de kerkmusicus als toegevoegde leden. In de praktijk heeft de werkgroep een taak bij:

  • co√∂rdinatie en afstemming van alle activiteiten in en rondom de vieringen.
  • bezinning op vorm en inhoud van de vieringen.
  • communicatie met de gemeente over het vormgeven van de liturgie.
  • het muzikaal beleid t.b.v. de vieringen vormgeven en bewaken.