sla menu over

Bij de Gedachtenishoek
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Uit: Gezangen voor Liturgie, lied 586

In november 2009 is de Gedachtenishoek in de kerkzaal in gebruik genomen. Op deze plek ligt het Gedachtenisboek, waarin de namen staan van de gemeenteleden die overleden zijn.

De tafel waarop het boek ligt, heeft een druppelvorm en lijkt daardoor op een komma, wat ons geloof tot uitdrukking brengt dat de dood geen definitieve punt achter ons leven zet, niet het laatste woord heeft, omdat wij geloven in een God die het Leven zelf is. Op de kleine tafel liggen regelmatig tekstkaartjes met een gebed of gedicht, om mee naar huis te nemen. Deze tafel heeft de vorm van een nier, wat verwijst naar de innige band tussen God en mensen, zoals dat tot uitdrukking wordt gebracht in de Psalmen en bij profeten. Het geheel wordt als het ware omarmd door een mantel die beschutting, troost en veiligheid biedt. U bent van harte uitgenodigd om in deze Gedachtenishoek een kaarsje te branden, een tekst te lezen of even een moment van rust of bezinning te zoeken.

foto van de gedachtenis hoek in De Open Hof