sla menu over

U gebruikt ze toch ook? Ze zijn er in diverse coupures (zie onderan deze pagina). En ze zijn gemakkelijk en handig. U behoeft bijvoorbeeld niet al dagen van te voren geld voor de zondagse collecte apart te houden.

Er kan echter nóg een belangrijke reden zijn om ze te gebruiken.

Een reden die wellicht ook voor u (én voor de kerk) van belang kan zijn. Geef uw belastingaftrek door aan de kerk. Als uw jaarlijkse giften uitstijgen boven 1% van uw totale inkomen, en meer dan € 60 bedragen, komt u voor de inkomstenbelasting in aanmerking voor giftenaftrek. Bedragen die u uitgeeft aan collectebonnen vallen daar ook onder (als uw totaalbedrag aan giften tenminste niet boven de 10% van uw inkomen uit komt).

Dat betekent dat u méér kunt geven zonder dat u dat wat extra kost.

U schiet het meerdere alleen even voor totdat de aanslag in uw brievenbus valt. Een rekenvoorbeeld: valt de top van uw inkomen in het 40%-tarief en was u van plan bijvoorbeeld € 3 in de collectezak te stoppen? Dankzij de aftrekbaarheid van giften voor kerkelijke instellingen kunt u € 5 geven als u met collectebonnen betaalt! Voor andere belastingschijven en andere collectebedragen is natuurlijk een soortgelijk rekensommetje te maken. U geeft méér en hebt daar wellicht een goed gevoel bij. En de kerk is u (en de belastingdienst) dankbaar. Bij ieder kerkbezoek weer. Het overwegen waard. Tóch?

U kunt collectebonnen bestellen via een bankoverschrijving:

  • rekeningnummer NL 33 RABO 0359904866 of rekeningnummer NL 21 INGB 0009230356 t.n.v. Coll. Kerkrentmeesters Prot.Gemeente Soest
  • ondervermelding van het aantal en soort collecte bonnen (b.v. 5 vel van 20 bonnen á € 1,00)
  • de collectebonnen worden dan thuisbezorgd
U kunt de bonnen ook bestellen en ophalen bij het kerkelijkbureau, Park vredehof 2, dinsdag- of donderdagmiddag tussen 14:00 en 17:00

Collectebonnen:

  • kaart met 20 bonnen à € 0,50, prijs per kaart € 10
  • kaart met 20 bonnen á € 1,00, prijs per kaart € 20
  • kaart met 20 bonnen à € 1,50, prijs per kaart € 30
  • kaart met 20 bonnen à € 2,00, prijs per kaart € 40 (Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt)
  • kaart met 20 bonnen à € 2,50, prijs per kaart € 50