sla menu over

De Actie Kerkbalans 2018 start op 20 januari 2018 en loopt t/m 3 februari 2018. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’. Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken.
In de week van 22 januari 2018 valt ook bij u de brief voor de Actie Kerkbalans 2018 op de mat. Doet u weer mee?

Door het samengaan van de vier wijkgemeenten op 1 december j.l. in de Protestantse Gemeente Soest vindt er één gezamenlijke actie Kerkbalans plaats.
De opbrengst hiervan is dan ook bestemd voor alle kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Door mee te doen aan de Actie Kerkbalans houdt u niet alleen uw kerk als gebouw in stand, maar ook al het werk dat voor en vanuit onze gemeente wordt georganiseerd.

Voor vragen over de Actie Kerkbalans 2018 kunt u terecht bij de CvK– coördinator Actie Kerkbalans 2018 via het mailadres ActieKerkbalans@PGSoest.nl.

PS
Als u niet bij een kerk bent aangesloten of de envelop niet ontvangen hebt, maar wel graag een financiële bijdrage wilt geven, dan kunt u een bedrag overmaken naar:
Coll. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Soest
IBAN: NL21 INGB 0009 2303 56 of NL33 RABO 0359 9048 66
met vermelding: vrijwillige vaste bijdrage kerk