sla menu over

In de laatste week van augustus start de jaarlijkse najaarsactie. Hiervoor ontvangen alle leden van De Open Hof een brief met het verzoek aan deze actie mee te werken. De opbrengst is bestemd voor het verlagen van een verwacht begrotingstekort van € 30.000,00. Dit tekort is vooral ontstaan door de tegenvallende opbrengsten van de verhuuractiviteiten, met als belangrijkste oorzaak de beëindiging van de huurovereenkomst met de King Arthur Groep (KAG).

Omdat wij als wijkgemeente onze rol van een veelkleurig, levende en levendige gemeenschap in het Soesterveen willen blijven spelen hopen wij door deze najaarsactie het tekort zo veel mogelijk te beperken.

Verleden jaar bracht de najaarsactie € 5.317,00 op. Met uw medewerking hopen wij dit bedrag te kunnen evenaren.

Heeft u de brief van de najaarsactie misschien niet ontvangen? U kunt nog uw bijdrage rechtstreeks overmaken naar rekeningnr. NL 33 RABO 0359904866 t.n.v. Coll. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Soest onder vermelding van “najaarsactie 2015”.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Bert Groothuis,
Voorzitter Wijkraad van Kerkrentmeesters