sla menu over

De basiscursus ‘Ontmoetingen met God’ is een bijzondere cursus over het christelijk geloof. De ontmoeting staat centraal: met elkaar en met God. De cursus is thematisch van opzet. Bijbelse verhalen krijgen een centrale plaats. De inleidingen van de Basiscursus Geloven gaan over thema’s die samen de basis van het christelijk geloof vormen. Het zijn bouwstenen voor het geloof, die ook in kerkdiensten en andere activiteiten van de kerk terugkeren.
De thema’s zijn:

  • Geloven is altijd nieuw (over geloven)
  • God ervaren door 3000 duizend jaren (over Bijbel en Godsbeelden)
  • Jezus ontmoeten (over de betekenis van Jezus, uitlopend op kerstfeest en epifanie)
  • Geloven met een kruis (over kruis en opstanding, uitlopend op de stille week)
  • Inspiratie vinden (over geest en spirit, uitlopend op Pinksteren)
  • Stilte zoeken, basis weten (over bidden)
  • Een manier van leven (over geloven op maandag)
  • Uitzicht houden (over het uitzicht dat geloof mensen biedt)

Bijbelverhalen spelen een belangrijke rol in de cursusbijeenkomsten van de Basiscursus Geloven. Bijzondere verhalen over gewone mensen en hun bijzondere ontmoeting met God.Verhalen van lang geleden, maar nog altijd actueel. Verhalen waarin het gaat over vragen als: Wie is God? En wat is mijn rol als mens op aarde?
Deze kennismakingscursus wordt zowel om 13.30 als om 20.00 uur gegeven.


Wanneer:
Tijd: 13:30 òf 20:00 uur
Plaats: De Binnenhof
Begeleiding: ds. Gerrit Olsman
Aantal deelnemers: min. 6, max. 12
Aanmelden: Gerrit Olsman, (   035 - 602 06 66;  g.h.olsman@hccnet.nl)