sla menu over

Ieder mens hoort bij een familie. Familie is een gegeven waar we niet zelf voor hebben gekozen, maar waar we onszelf in aantreffen. Voor sommigen is familie een plek van saamhorigheid. Voor anderen is het een randverschijnsel of spanningsveld. In deze gesprekskring gaan we op zoek naar de betekenis van familie in ons leven. Daarbij willen we ook letten op het licht van God dat over dit alles valt. De eerste bijeenkomst is bedoeld als introductie op het thema en kennismaking met elkaar. In de 3 daaropvolgende bijeenkomsten werken we dit verder uit. We maken hiervoor gebruik van een handreiking voor bezinning en gesprek van de PKN. Voor de laatste 2 bijeenkomsten kiezen we in overleg met elkaar een nadere invulling.


Wanneer:
5 oktober 2015
2 november 2015
7 december 2015
4 januari 2016
1 februari 2016
7 maart 2016
Tijd: 15:00 - 16:30 uur
Gespreksleiding: Judith Meijboom
Doelgroep: leden PGS 70+
Aantal deelnemers: min. 6 en max. 12
Plaats: De Open Hof
Aanmelden voor 1 oktober: Judith Meijboom, (   06 - 28 16 81 41;  judith.meijboom@gmail.com)