sla menu over

De duif is een symbool van hoop, vrede en gerechtigheid. Ken je iemand die zich inzet voor een ander en wil je deze persoon laten zien dat je dat waardeert, houten vredesduif stuur dan een vredesduif.

Deze oproep van de vredesorganisatie PAX spreekt de leden van De Open Hof erg aan.

Al drie keer hebben we daarom een vredesduif gestuurd naar mensen in Soest die vormgeven aan hoop, vrede en gerechtigheid door zich in te zetten voor een ander.

In de vredesweek zijn duiven gevlogen naar de organisatoren van de maandelijkse wake bij Kamp van Zeist.

Aan het begin van de Adventsperiode hebben vertegenwoordigers van de voedselbank een vredesduif ontvangen.

Zondag 22 februari-aan het begin van de lijdens- of 40-dagentijd- ontving Sonja Wolf, initiatiefnemer van het voedselruilhuis in de Varenstraat van Soest, als symbool voor haar inzet de kleine houten vredesduif.